ระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติกับกรมบัญชีกลาง egp rss

อัพเดทการทำงานระบบ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

เพิ่มระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ 9 หัวข้อ

ทำการเชื่อมโยงวันละ 1 ครั้ง

โดยทำการดึงข้อมูลอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆเพิ่มเติม