8 เมษายน 2563

  • ปรับปรุงระบบการแสดงภาพกิจกรรม ให้แสดงแบบสองคอลัมน์

สามารถตั้งค่าโดยคลิกที่ ตัวเลือก เลือกการแสดงผลสองคอลัมน์

  • ปรับปรุงระบบความปลอดภัย ตรวจสอบการอับเดตระบบจาก server
  • ปรับปรุงระบบจัดการ category
  • ปรับปรับปรุงระบบการตรวจสอบไฟล์เอกสาร