ทำไมต้องใช้บริการเราในการจัดทำเว็บไซต์

หากท่านเกิดคำถามว่า จะเลือกผู้ให้บริการยังไงในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน ทางเราขอแนะนำดังนี้ โดยที่ท่านสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ โดยไม่ว่าท่านจะทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถนำไปพิจารณาประกอบกันได้

  1. ระบบ ท่านจะต้องทำการพิจารณาว่าระบบที่ใช้ในการจัดทำเป็นระบบใด และมีการใช้งานมากน้อย ได้รับความนิยมเพียงใด หลังจากที่ท่านได้ทำเรียบร้อยแล้วมีการให้บริการในภายหลังหรือไม่ หากมีข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน มีการแก้ปัญหาให้หรือไม่
  2. ทรัพยากรของเว็บ ได้แก่ โดเมนเนม และ โฮสติ้ง โดยพิจารณาว่าท่านต้องการใช้งานมากน้อยเพียงใด และเหมาะสมกับเราคาหรือไม่ ในปัจจบันมีผู้ให้บริการหลากหลาย โดยท่านอย่าให้ความสำคัญเฉพาะราคาเพียงอย่างเดียวต้องพิจารณาพึงประสิทธิภาพการใช้งานด้วย
  3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลักในปัจจุบันคือ การแสดงผลในหลากหลายอุปกรณ์
  4. ราคา ราคาจะต้องเหมาะสมกับข้อมูลและบริการที่ได้รับ

ท้ายที่สุดเราจะต้องพิจารณาถึงการให้บริการหลังการขาย โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องบริการหลังการขายดี แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว สำหรับหน่วยงานราชการ อบต เทศบาล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้เลยนะครับ