องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภออำเภอพลับพลาชัย จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภออำเภอพลับพลาชัย จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเราในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  http://www.samronglocal.go.th/