การพัฒนาระบบในอนาคต

เราขอขอบคุณหน่วยงานที่ใช้บริการเรา วันนี้เราขอแจ้งแนวทางในการพัฒนาระบบของเราว่าในอนาคต เราจะพัฒนาไปในแนวทางไหน

  1. ยังคงมาตรฐานการอับเดตระบบให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
  2. เพิ่มคุณสมบัติการตรวจสอบการใช้งาน
  3. ระบบการคิดค่าบริการที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
  4. ระบบตรวจสอบการเพิ่มข้อมูล และความสมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซต์อัตโนมัติ
  5. ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุอัตโนมัติ
  6. ระบบใบแจ้งการต่ออายุอัตโนมัติ

เรายังคงมุ่งมันในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด

หน่วยงานท้องถิ่น อบต เทศบาล ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้นะครับ  (คลิกที่นี่)