องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไว้วางใจใช้บริการเรา เราได้ทำการติดตั้งระบบและอับเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับ พร้อมกับเชื่อมโยงระบบ e-gp กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อแสดงข้อมูลในเว็บไซต์อัตโนมัติ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.pafa.go.th