เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ อปท

สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับทีมงานของเราก็มีข่าวสารมาอัพเดทความรู้เกี่ยวกับ เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับ จึงทำให้การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมทั้งในภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ เนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการ ได้อย่างครบถ้วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต เทศบาล ปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเว็บไซต์ซึ่งหลักๆก็คือใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของตัวเอง เว็บไซต์จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน จึงมีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น โดยมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถูกกำหนดขึ้นมาโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยใช้ชื่อเรียกว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ หรือชื่อย่อ OIT โดยจะมีการประเมินในทุกปีกำหนดหัวข้อเพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ แล้วจะมีการประกาศผลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานปปช ส่วนกลาง เว็บไซต์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน

ทางเราได้เห็นความสำคัญของเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราได้พัฒนาระบบที่ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยหน่วยงานเป็นคนดำเนินการเอง รวมทั้งสามารถกำหนดเมนู และหัวข้อของเนื้อหาเพิ่มได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม โดยระบบจะมีการอัพเดทสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ในการอัพเดทแต่ละครั้งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เว็บไซต์จะทำการเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของท่าน จะแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งเรายังออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบที่มีความคุ้มค่า หรือค่าใช้จ่ายในการจัดทำมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานหากท่านมีความสนใจและต้องการที่จะทำเว็บไซต์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เรา คลิกที่นี่