องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไว้วางใจใช้บริการ เรายังมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.phosai-sao.go.th/