องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ที่ไว้วางใจใช้บริการเรามานานหลายปี เราได้ทำการปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมเชื่อมโยงระบบ egp เรียบร้อยแล้ว

เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.phanao.go.th/