องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ไว้วางใจใช้บริการของเรานานหลายปี และแนะนำการปรับปรุงระบบในหลายๆ จุด เราได้ทำการอับเดตและปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด รองรับการอับเดต auto และเชื่อมโยงระบบ RSS ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.boepho-nt.go.th/