อบต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการจัดทำเว็บไซต์จากเรา ตอนนี้เว็บไซต์ออนไลน์พร้อมใช้งาน เชื่อมโยงระบบ egp เพื่อแสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.khotai.go.th/

อบต (องค์การบริหารส่วนตำบล) เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน