องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับ พร้อมกับเชื่อมโยงระบบ rss เข้ากับระบบ egp ของกรมบัญชีกลาง เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.chattrakran.go.th/

ทำเว็บไซต์ อบต เทศบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเรานะครับ