องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมใช้งานกับระบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางเราได้เชื่อมโยงระบบ rss เข้ากับระบบ egp ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้วนะครับ เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.tart.go.th/