องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ที่มั่นใจใช้บริการจัดทำเว็บไซต์ของเรา

http://www.ks.go.th/

เราได้ทำการอับเดตระบบให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเรียบร้อยแล้ว และเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นระบบเชื่อมโยงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ Rss ดึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง มาแสดงข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน