ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ผ่านการประเมิน OIT (ita) ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าที่ทุกท่านที่ผ่านการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

โดยเฉพาะที่ผ่านการประเมินระดับ AA เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ได้อันดับ 1 ของจังหวัดสกลนคร

http://www.bawalocal.go.th/

หน่วยงานใดต้องการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสามารถสอบถามเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ครับ