องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่ใช้บริการระบบของเรา เว็บไซต์ออนไลน์แล้วที่

http://www.nongbuasimlocal.go.th/

พร้อมกับระบบอับเดตอัตโนมัติ เชื่อมต่อ egp ลดความซ้ำซ้อนในการลงข้อมูล

หน่วยงานท้องถิน อบต เทศบาล ที่ต้องการจะทำเว็บไซต์เพื่อประชาชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน ติดต่อเราได้ที่

0982293165