ปรับปรุงระบบ rss เชื่อมโยง ระบบ egp


ระบบ rss เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกกับหน่วยงานภาครัฐ ในการลงประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ egp ไม่่จะเป็นต้องลงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานอีก ระบบจะทำการดึงข้อมูลให้เองอัตโนมัติ โดยใช้รูปแบบของกรมบัญชีกลางกำหนดในการดึงข้อมูล

เราได้พัฒนาและทำการเชื่อมโยงของมูลผ่านระบบ egp ในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานแล้ว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เราได้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงโดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบ egp โดยจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์ ทำให้สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่จำกัด จากที่ปกติระบบจะเชื่อมโยง 20 รายการ ย้อนหลัง 7 วันเท่านั้น

ระบบนี้จะเพิ่มความสะดวกให้โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ พร้อมทั้งเก็บสถิติการเข้าชม รวมทั้งค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก ผ่านระบบค้นหาของเรา

หน่วยงานจึงไม่จำเป็นต้องลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงที่ระบบ egp ขั้นตอนเดียวเท่านั้น ระบบทำการเชื่อมโยงให้เองอัตโนมัติ หน่วยงานท้องถิ่น อบต เทศบาล ที่ต้องการใช้ระบบของเราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ โดยเราทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด