การใช้งาน “เมนูประกาศ”

ระบบจัดการเว็บไซต์ของเราสามารถที่จะเพิ่มเมนูทุกเมนูได้อย่างไม่จำกัด วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานเมนูประเภท “เมนูประกาศ” ท่านสามารถเลือกสร้างเมนูใหม่โดยเลือกประเภทเมนูเป็น “เมนูประกาศ” ดังภาพด้านล่าง

ระบบจะให้ตั้งชื่อ ให้ทำการตั้งชื่อตามที่ต้องการ จากนั้นกดบันทึก ระบบจะสร้างเมนูตามที่ท่านต้องการคลิกเข้าไปในเมนูจะพบการตั้งค่าดังนี้

การตั้งค่าเมนูจะอยู่ด้านบนขวาโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้

  • ตั้งค่า ใช้ในการเข้าไปแก้ไขและลบประกาศที่มีในเมนูอยู่ก่อนแล้ว
  • เพิ่ม เป็นการเพิ่มข้อมูลประกาศใหม่ลงในเว็บไซต์

ตัวอย่างการเพิ่มประกาศ

ให้ทำการคลิกที่ปุม เพิ่มระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

ใส่ข้อมูลแล้วกด บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ประกาศก็จะแสดงในเว็บไซต์ทันที

หมายเหตุ สามารถแทรกไฟล์ได้หลายไฟล์ในประกาศฉบับเดียว