แนะนำระบบ RSS ของ e-GP ในเว็บไซต์ อปท

วันนี้เรายินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูล RSS ที่จะทำการเชื่อมโยง e-GP เรียบร้อยแล้ว และจะมาอธิบายแบบเข้าใจง่ายสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถทำการเชื่อมโดยและไม่เข้าใจหลักการทำงานของระบบ RSS

สำหรับท่านที่ต้องการศึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบนี้สามารถเข้าอ่านได้ที่เว็บกรมบัญชีกลาง โดยจะมีคู่มือและขั้นตอนการเชื่อมโยงอย่างละเอียด ส่วนในวันนี้ทางเราขอแนะนำการทำงานหลักๆ ของระบบ RSS ของกรมบัญชีกลาง โดยหลักการทำงานคือจะเชื่อมโยงประกาศ หรือดึงข้อมูลประกาศและข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมาแสดงในเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่สามารถนำมาแสดงได้มีดังนี้

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
  • ประกาศเชิญชวน
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  • ยกเลิกประกาศเชิญชวน
  • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
  • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประโยชน์ของระบบนี้จะทำให้หน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องลงข้อมูลในเว็บไซต์ของตัวเองอีกต่อไป โดยจะดึงข้อมูลที่ลงในเว็บของกรมบัญชีกลางมาให้โดยอัตโนมัติ แต่ข้อจำกัดของการเชื่อมโยงข้อมูลคือ ข้อมูลจะแสดงได้หลังจากทำการลงข้อมูลได้เพียง 7 วันเท่านั้น โดยในส่วนนี้หรือหน่วยงานรัฐต้องการให้แสดงข้อมูลย้อนหลังต้องการการพัฒนาระบบขึ้นมาเอง โดยตัวระบบจะเก็บข้อมูลจาก RSS ที่ดึงมาได้ จากที่ได้อธิบายมาข้างต้นแล้ว จะเป็นเรื่องที่ลดการทำงานของหน่วยงานรัฐเป็นอย่างมาก และในตอนนี้เราก็ได้พัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก RSS ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว และสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลัง(กำลังพัฒนาระบบ)

ระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาสามารถเชื่อมโดยข้อมูลได้ทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้น  โดยสามารถเพิ่มเมนูประเภท RSS

จะมีตัวเลือกให้ตั้งค่าดังภาพด้านล่าง

โดยท่านใส่รหัสหน่วยงาน และเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการแสดง ระบบก็จะดึงข้อมูลจากเว็บของกรมบัญชีกลางให้ท่านโดยอัตโนมัติ และทำการจัดเก็บในฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อสามารถดูย้อนหลักได้อีกด้วย

ระบบนี้เป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

หากหน่วยงานไหนต้องการที่จะใช้ระบบของเราสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ

TK ADMIN