ปรับแต่ท้ายเว็บ footer

ในเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย heder body และ footer โดยในส่วนของ footer คือส่วนท้ายเว็บไซต์ ส่วนมากจะประกอบไปด้วยข้อมูลเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม ผู้พัฒนาระบบ หรือข้อมูลการติดต่อ โดยจะแสดงทุกหน้าของเว็บ

การตั้งค่า footer ในระบบ easyweb ของเว็บไซต์หน่วยงาน อบต เทศบาล สามารถทำได้โดยเลื่อนไปด้วยท้ายสุดของเว็บไซต์ ในจุดที่แสดง footer จากนั้นระบบจะแสดงเมนูให้ตั้งค่าท้ายเว็บไซต์ดังภาพ

โดยจะสามารถแก้ไขข้อความที่แสดงโดยรวมไปถึงการเพิ่มสื่อไฟล์ภาพ หรือลิงค์โหลดเอกสารได้ และแบบตัวอักษรท้ายเว็บไซต์ โดยหากไม่เลือกรูปแบบตัวอักษรระบบจะแสดงเป็นแบบเดี่ยวกับเว็บไซต์

แก้ไขข้อความ

แบบตัวอักษร