ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทำเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ. (ท้องถิ่น)

อยากทำเว็บไซต์หน่วยงาน แต่หลายๆ ท่านคงมีข้อสงสัยว่าต้องทำยังไงบ้าง และมีระเบียบกฏหมายตัวไหนที่ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ แล้ววงเงินที่ต้องการต้องใช้เงินมากแค่ไหน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องอ้างอิงระเบียบของทางราชการเป็นหลัก โดยหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้แก่ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว139  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 (ดาว์นโหลดหนังสือ) โดยรายละเอียดในหนังสือแบ่งออกเป็นส่วนคือ

  • ค่าจัดทำไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วยต่อชุด หรือถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นต่อหนึ่งเว็บไซต์ กรณีถ้าเกินกว่า 20,000 บาท ให้ทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ
  • ค่าเช่าพื้นที่ หรือ Hosting ,ค่าโดเมน หรือชื่อเว็บไซต์ ให้จ่ายตามจริงตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ โดยส่วนนี้น่าจะไม่เกินปีละ 5,000 บาท หรือกรณีเราใช้ shared hosting ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท

ปัจจุบันมีหนังสือกระทรวงการคลังออกมาใหม่ ในปี 2553 ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ไม่ได้กำหนดตัวงบประมาณไว้แต่ก็ควรใช้สอยอย่างประหยัด

ซึ่งหลายๆ อย่างรวมกันก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 25,000 บาทนะครับ แต่โดยความเหมาะสมที่เราคิดว่าถ้าเป็นเฉพาะค่าจัดทำเว็บไซต์น่าจะอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทในปีแรก โดยรวมค่าโดเมน และโฮสติังแล้ว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบที่ใช้และการออกแบบเว็บไซต์ด้วย

แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดทำคือการอับเดต หากเว็บไซต์ที่เราทำไม่ได้ทำการอับเดต หรือนำข้อมูลใหม่ๆ ลงไปเพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีความทันสมัยและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน วิธีการอับเดตข้อมูลมีความสำคัญมาก เพราะระบบที่อับเดตง่ายจะทำให้เราเข้าไปแก้ไขอับเดตข้อมูลได้ง่าย โดยทั่วไปแล้วระบบที่นิยมนำมาใช้กับเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิน อบต เทศบาล จะเป็น joomla และ wordpress และมีบางส่วนที่ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเอง แต่ละระบบต่างก็มีข้อดี และข้อจำกัดต่างกันไป

นอกจากเราจะมีระบบที่ดีแล้ว การดูแลและอับเดตระบบอย่างสม่ำเสมอก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์หน่วยงานมีความปลอดภัยและสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง เพราะเทคโนโลยีในการแสดงผลของเว็บไซต์ในปัจจุบันได้เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังเราจะเห็นได้จากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงอยาง youtube facebook เราสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้ จากในอดีตไม่สามารถทำได้

ระบบจัดการเว็บไซต์ easyweb ของเราได้ถูกพัฒนาและเพิ่มความสามารถในหลาย ๆ จุดเพื่อตอบสนองความต้องการของเว็บไซต์ท้องถิ่นโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นระบบเสริมการทำงานต่าง ๆ เช่น ระบบภาพกิจกรรม ระบบประกาศ ระบบเพิ่มเมนูเองอัตโนมัติ ระบบแดงวิดีโอจาก youtube และระบบอื่นๆ อีกมากมาย โดยเราอับเดตระบบอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้าฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ในปัจจุบันระบบของเราได้เพิ่มเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมายเช่น การเชื่อมต่อการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น ในระบบเหล่านี้เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลประชาชนในเขตพื้นที่

ขั้นตอนในการทำเว็บไซต์กับเรามีสามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  1. เลือกรูปแบบ
  2. เปิดใช้งาน
  3. ชำระค่าบริการ

โดยสามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้ใน 24 ชั่วโมง และรับประกันติดอันดับ google ใน 1 เดือน* รับประกันใช้งานไม่เป็นยินดีคืนเงิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ (คลิกเพือดูรายละเอียด)

ค่าบริการในการจัดทำเว็บไซต์ เราสามารถปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ลูกค้ามี สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเราได้ที่ คลิก