การเพิ่มเมนูใหม่ในเว็บไซต์

ระบบจัดการเว็บไซต์ easyweb สามารถเพิ่มเมนูในเว็บไซต์ได้ไม่จำกัดจำนวนโดยในระบบ จะทำการแยกประเภทของเมนูออกเป็นหลายประเภทดังนี้

บทความ
จัดรูปแบบบทความ เหมือนการพิมพ์เอกสารทั่วไป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มลิงค์ หรือสคริปที่ต้องการได้

เมนูประกาศ
จัดรูปแบบเอกสารเป็นรายการ พร้อมแนบไฟล์ที่ต้องการ และสามารถดู online ผ่าน google doc สามารถแนบไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน

รูปภาพ
แสดงภาพกิจกรรม เป็นรายการเป็นกลุ่มกิจกรรม แต่ละกิจกรรมสามารถแสดงภาพไได้ไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถแชร์ผ่าน facebook ได้

ภาพบุคลากร
แสดงภาพบุคลากร สามารถเลือกขนาดได้สองขนาด รูปแบบการแสดงได้สี่รูปแบบตามความเหมาะสม

youtube
เพิ่มวิดีโอจาก youtube โดยตรงเข้ามาแสดงในเว็บไซต์

แสดงเว็บภายนอก
ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์จากภายนอก เฃ่นข่าวสาร ต่างๆ เ้ข้ามาแสดงในเว็บไซต์

ลิงค์
แสดงลิงค์ เมื่อคลิกจะเป็นหน้าต่างใหม่ในเว็บบราวเซอร์

สินค้า
แสดงรายการสิ้นค้า รายละเอียด พร้อมราคา

โดยเราสามารถเลือกประเภทเมนูที่ต้องการได้ตามความเหมาะสม ในขั้นตอนของการเพิ่มเมนู สามารถทำได้สองวิธี

วิธีที่หนึ่ง สามารถเลือกเพิ่มจากกลุ่มเมนูที่ต้องการได้เลย โดยคลิกที่ “เพิ่มเมนูใหม่”

วิธีที่สอง คลิกที่เมนูหลักเลือกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มเมนู

จากนั้นให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการโดยตำแหน่งในระบบ easyweb ที่สามารถเพิ่มเมนูได้มี 4 ตำแหน่ง ได้แก่

ด้านบนสุด แนวนอน ด้านซ้าย ด้านขวา

โดยให้คลิกเลือกจากในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบน จากนั้นให้เลือกกลุ่มเมนูหลักที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม “ดูเมนูย่อย

ระบบจะแสดงเมนูทั้งหมดในกลุ่มเมนูนั้นดังภาพด้านล่าง

ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มเมนูย่อย เลือกประเภทเมนูที่ต้องการ

ใส่ชื่อเมนูที่ต้องการ

ระบบจะทำการเพิ่มเมนูให้ในเว็บไซต์ เห็นไหมครับว่าการเพิ่มเมนูในเว็บไซต์ของหน่วยงานท่านไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ อบต เว็บไซต์เทศบาล เป็นเรื่องง่ายและยังสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนอีกด้วย