การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรในระบบ easyweb สำหรับเว็บไซต์ เทศบาล อบต

หลักจากที่เราได้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์ของเราคือแบบตัวอักษร โดยแบบตัวอักษรในเว็บไซต์นอกจากจะเพิ่มความสวยงาม แล้วยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีกด้วย โดยเฉพาะเว็บไซต์หน่วยงานราชการอย่าง อบต เทศบาล รูปแบบตัวอักษรที่หมาะสมคืด th saraban ซึ่งเป็นแบบตัวอักษรที่ใช้ในหนังสือราชการ โดยระบบ easyweb นำเข้ามาไว้ในระบบสามารถเลือกใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนในการเปลี่ยนแบบอักษรเว็บไซต์ทำได้ดังนี้ เข้าเมนูหลัก เลือก รูปแบบตัวอักษรทั้งเว็บ ดังภาพ

จากนั้นให้เลือกแบบอักษรที่ต้องการ และเลือกขนาดแบบอักษร แล้วกดบันทึก

หรือสามารถคลิกเลือกรูปแบบตัวอักษรสำเร็จรูปที่แสดงทางด้านล่างของเว็บไซต์ โดยจะแสดงตัวอย่างด้านล่างดังภาพ

ระบบจะทำการเปลี่ยนแบบตัวษรให้ทั้งหมดเว็บไซต์