ประเภทของเนื้อหาในระบบ easyweb

ระบบจัดการเว็บไซต์ easyweb ได้พัฒนามานาน โดยการเพิ่มเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ระบบได้แยกเนื้อหาออกเป็นหลายๆ ประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับ อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานราชการมากที่สุด จึงทำให้การแสดงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์สามารถทำได้อย่างง่ายดาย และแสดงได้อย่างเหมาะสม ประเภทของเนื้อหาสามารถแบ่งออกได้ดังภาพด้านล่างนี้