เลือกที่ต้องการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ท้องถิ่น เทศบาลตำบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

1. ภาคเหนือ 9 จังหวัด
1.เชียงราย
2.เชียงใหม่
3.น่าน
4.พะเยา
5.แพร่
6.แม่ฮ่องสอน
7.ลำปาง
8.ลำพูน
9.อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
1.กาฬสินธุ์
2.ขอนแก่น
3.ชัยภูมิ
4.นครพนม
5.นครราชสีมา
6.บึงกาฬ
7.บุรีรัมย์
8.มหาสารคาม
9.มุกดาหาร
10.ยโสธร
11.ร้อยเอ็ด
12.เลย
13.สกลนคร
14.สุรินทร์
15.ศรีสะเกษ
16.หนองคาย
17.หนองบัวลำภู
18.อุดรธานี
19.อุบลราชธานี
20.อำนาจเจริญ
3.ภาคกลาง มี 21 จังหวัด

1.กำแพงเพชร
2.ชัยนาท
3.นครนายก
4.นครปฐม
5.นครสวรรค์
6.นนทบุรี
7.ปทุมธานี
8.พระนครศรีอยุธยา
9.พิจิตร
10.พิษณุโลก
11.เพชรบูรณ์
12.ลพบุรี
13.สมุทรปราการ
14.สมุทรสงคราม
15.สมุทรสาคร
16.สิงห์บุรี
17.สุโขทัย
18.สุพรรณบุรี
19.สระบุรี
20.อ่างทอง
21.อุทัยธานี
4. ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
1.จันทบุรี
2.ฉะเชิงเทรา
3.ชลบุรี
4.ตราด
5.ปราจีนบุร
6.ระยอง
7.สระแก้ว

5. ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
1.กาญจนบุรี
2.ตาก
3.ประจวบคีรีขันธ์
4.เพชรบุรี
5.ราชบุรี

6. ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.กระบี่
2.ชุมพร
3.ตรัง
4.นครศรีธรรมราช
5.นราธิวาส
6.ปัตตานี
7.พังงา
8.พัทลุง
9.ภูเก็ต
10.ระนอง
11.สตูล
12.สงขลา
13.สุราษฎร์ธานี
14.ยะลา